Prosto z lasu, odcinek 13/16

03.11.2016

W 10 nadleśnictwach Podkarpacia trwa leśna inwentaryzacja zasobów przyrodniczych. W inwentaryzacji bierze udział 30 zespołów, których celem jest określenie, jaką bioróżnorodnością cechują się karpackie lasy i jak je chronić prowadząc jednocześnie zrównoważoną gospodarkę leśną.