Prosto z lasu, odcinek 12/17

30.10.2017

Naturalnym obszarem występowania akacji czyli robinii akacjowej jest Ameryka Północna. W Polsce jest gatunkiem występującym powszechnie, lecz znamy ją głównie z parków, zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. Jako gatunek leśny jest mniej znana i mało kto wie, że w Lasach Państwowych występują całe drzewostany akacjowe. W niektórych miejscach np. w Nadleśnictwie Krosno są drzewostany nasienne o imponujących rozmiarach.