Prosto z lasu, odcinek 12/16

05.12.2017

Grąd to las wielogatunkowy. Podszyt, piętro krzewów i niższych drzew nie jest tak gęste jak w łęgach, ale można też znaleźć wartościowe i ciekawe gatunki. W żyznych, grądowych lasach liściastych pojawiają się licznie leszczyny i graby.