Prosto z lasu, odcinek 10/17

16.08.2017

Lasy łęgowe to najbogatsze przyrodniczo lasy w Polsce. Rosną na madach rzecznych nanoszonych przez wody powierzchniowe. Tę żyzną glebę porastają setki gatunków roślin. Ale ozdobą tego miejsca są ptaki. Łęgi to zaledwie 0,4% powierzchni naszych lasów. Występują już tylko w dolinach wielkich rzek między wałami przeciwpowodziowymi. Nadleśnictwo Włocławek to jedno z niewielu miejsc gdzie nad Wisłą można znaleźć łęgi.