Prosto z lasu |20 2021|

15.04.2022

Po II Wojnie Światowej poszukiwano możliwości szybkiego uzyskania materiału drzewnego dla przemysłu. Postanowiono na terenach żyznych, nadrzecznych wprowadzić plantacyjne uprawy drzew szybko rosnących, głównie topoli. Dzisiaj wiadomo, że nie jest to najlepszy jakościowo materiał ale te plantacje umożliwiają obecnie wprowadzanie lasu dębowego na te tereny.