Prosto z lasu - 12 2020

13.09.2020

Łąki są zespoły przyrodnicze w większości utworzone przez człowieka. Łąki naturalne są jedynie w dolinach rzek gdzie powodzie i kra zapobiegają naturalnej sukcesji. Szczególnie cenne przyrodniczo są łąki śródleśne. Obfitują w gatunki rzadkie i chronione np. storczyki.