Prosto z lasu |11 2022|

08.10.2022

Wraz z odkryciami geograficznymi swoją karierę rozpoczęły gatunki inwazyjne. Człowiek podróżując przenosił rośliny w nowe miejsca. Nie wszystkie rośliny obce stanowią zagrożenie dla gatunków rodzimych. Do szczególnie niebezpiecznych dla rodzimej flory należy czeremcha amerykańska.