Prosto z lasu |09 2022|

23.05.2022

Lasy Państwowe gospodarują na ponad ¼ powierzchni naszego kraju. Większość stanowią typowe drzewostany, ale w zarządzie LP znajdują się również tereny nieleśne: torfowiska, wilgotne łąki, mokradła, nieużytki. Prowadzenie w tych miejscach ekstensywnej gospodarki łąkowo rolnej sprzyja ochronie przyrody.