Prosto z lasu |08 2022|

07.05.2022

O tym, że woda jest niezbędna w przyrodzie nie trzeba nikogo przekonywać. Ważne są duże zbiorniki jak rzeki i jeziora. Dla ekosystemów leśnych najważniejsze są jednak małe oczka wodne, tereny podmokłe i śródleśne jeziora. Lasy Państwowe zapoczątkowały program małej retencji dla ratowania tych miejsc i zatrzymywania wody w lesie.