Prosto z lasu |01 2022|

16.04.2022

Współpraca Lasów Państwowych z różnymi organizacjami prowadzącymi działalność prospołeczną jest powszechna. Wsparcie nadleśnictwa Włocławek uzyskało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które na terenach leśnych prowadzi szkolenia psów przygotowywanych do poszukiwań ludzi zaginionych.