Profesor Tytus Karlikowski. 1927-2019

04.07.2019

3 lipca zmarł prof. Tytus Karlikowski, leśnik i profesor Instytutu Badawczego Leśnictwa, powstaniec batalionu „Zośka”. Pogrzeb prof. Karlikowskiego odbędzie się 9 lipca na Powązkach.

Zdjęcia:
Archiwum IBL
Archiwum LP
Archiwum Jacka Frankowskiego
Shutterstock.com; Protsenko_Photo, Stocksnapper
Wikipedia.pl/Adrian Grycuk