Porozumienie prezydenta z leśnymi związkami

09.07.2020

Prezydent Andzrej Duda podpisał porozumienie programowe z przedstawicielami związków zawodowych leśników - NSZZ Solidarność, Solidarność 80 oraz sekcji leśnictwa Związku Zawodowego Budowlani. Porozumienie, jak zaznaczył prezydent, jest planem współpracy na następne lata. W dokumencie podkreślono znaczenie utrzymania narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych Polski, jakimi są lasy, parki narodowe i rezerwaty przyrody.