Pielgrzymka leśników na Jasną Górę 2010

20.09.2010

Troska o przyszłość Lasów Państwowych zdominowała treść wystąpień oraz homilii podczas XIV ogólnopolskiej pielgrzymki leśników na Jasną Górę. Wynika ona z ostatnich planów włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych.