Nowe działania w Puszczy Białowieskiej - konferencja Ministerstwa Środowiska

25.04.2019

Planowane działania resortu i Lasów Państwowych są propozycją kompromisową, które zostaną przekazane do konsultacji naukowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, samorządowcom oraz lokalnym mieszkańcom.

Wszystkie zaproponowane zmiany dotyczące lasów gospodarczych w Puszczy Białowieskiej będą realizowane w sposób w pełni zgodny z wyrokiem TSUE, wymogami związanymi z obszarem Natura 2000, wymogami związanymi z Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO, wreszcie obowiązującymi przepisami krajowych aktów prawnych.