Młode bieliki rozrabiają

21.06.2013

19 czerwca 2013 r., 21.15. Bieliki online - http://www.lasy.gov.pl/bielik
Pióra swędzą, rośnie niepewność czy i kiedy uda się wzbić w przestworza. Narasta przedwylotowa nerwowość w dobrocińskim gnieździe.
Bieliki Online to wspólny projekt edukacyjny Centrum Informacyjnego LP i Komitetu Ochrony Orłów