Międzynarodowy Dzień Lasów w Celestynowie

22.03.2022

21 marca podczas Międzynarodowego Dnia Lasów, na terenie Nadleśnictwa Celestynów przeprowadzono cykl zajęć "Leśna szkoła z klimatem". To część projektu mającego za zadanie przybliżyć młodzieży naturę i zasady gospodarki leśnej. W zajęciach uczestniczyli również uczniowie z ogarniętej wojennym konfliktem Ukrainy.