Leśni zapylacze [FILM PRZYRODNICZY]

21.05.2022

Prawie 80% gatunków roślin lądowych do przetrwania i rozmnażania potrzebuje pszczół.
Blisko 90% wszystkich roślin kwiatowych do wydania nasion potrzebuje udziału zapylaczy.
Po raz pierwszy Dzień Pszczół był obchodzony w 2018 r. Został ustanowiony przez ONZ, mając na celu zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie tych owadów dla produkcji żywności i światowej gospodarki.

W tym samym roku Lasy Państwowe rozpoczęły projekt „Pszczoły wracają do lasu”. Projekt dotyczy nie tylko pszczoły miodnej, ale także ponad 460 gatunków pszczół dziko żyjących w Polsce.
Już od kilku lat każdego roku m.in. wysiewamy łąki kwietne, sadzimy drzewa miododajne, zawieszamy kłody bartne w lasach, zachęcamy pszczelarzy do stawiania swoich pasiek w lasach oraz zwiększamy różnorodność biologiczną poprzez przebudowę lasów jednogatunkowych czy działania retencyjne.

Śródleśne łąki, które stanowią doskonałą bazę pokarmową dla wszystkich zapylaczy, są odtwarzane i chronione przed sukcesją naturalną.

Promujemy pszczelarstwo wśród leśników oraz wspomagamy powrót bartnictwa do lasów.
W ten sposób realizując konkretne działania dokładamy naszą cegiełkę do poprawy globalnych warunków bytowania pszczół