Las bliżej nas - Lasy wokół miast [odc. 41]

17.09.2022

#LasBliżejNas #LasyMiejskie #Katowice #GospodarkaLeśna #RDLPKatowice #TomekZielonka

Jak leśnicy zmieniają i dostosowują gospodarkę leśną, żeby współistnieć z wielkimi aglomeracjami miejskimi? Pokażemy to na przykładzie Katowic, gdzie 40 proc. powierzchni miasta zajmują lasy. Widoczne są tam zmiany w drzewostanie za sprawą znacznej poprawy w zakresie ochrony środowiska. Mniejsza ilość zanieczyszczeń przekłada się na piękniejszy las.