Jubileusz profesora Andrzeja Szujeckiego

22.10.2017

4 grudnia br. na Wydziale Leśnym SGGW odbyła się niecodzienna konferencja naukowa, poświęcona osiemdziesięcioleciu profesora dr. hab. Andrzeja Szujeckiego, doktora honoris causa dwóch uczelni macierzystej SGGW i Akademii Rolniczej w Poznaniu.