Interwencja Straży Leśnej w Puszczy Białowieskiej

14.09.2017

Na powierzchni, na której nagrano film, wycinane były stojące przy drodze martwe świerki, zagrażające bezpieczeństwu.
Działania te są zgodne z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE.
Teren ten jest objęty tymczasowym zakazem wstępu. Wszyscy aktywiści przebywali w tym miejscu nielegalnie.