Groźny czerwony kur

07.02.2012

Apel o niewypalanie łąk i ściernisk, nieużywanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 m od lasu, niewyrzucanie niedopałków na ziemię, zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo ppoż. w trakcie prac polowych, zbioru płodów runa leśnego itp. Film zrealizowany w ramach kampanii "Świadomi zagrożenia" (http://www.swiadomizagrozenia.pl)