Embriotransfer zarodkow zubra

12.11.2019

Już za 30 dni będzie wiadomo, czy powiódł się transfer zarodków żubra do matek zastępczych, czyli krów bydła domowego. Kilka dni temu pięciu krowom transferowano pięć zarodków.