Dostawa świeżego karpia

09.05.2013

8 maja 2013 r., 20.40. Bieliki online - http://www.lasy.gov.pl/bielik
Lądowanie rodzica z małym karpiem w szponach, przez chwile rodzice razem w gnieździe
Bieliki Online to wspólny projekt edukacyjny Centrum Informacyjnego LP i Komitetu Ochrony Orłów