Bezpieczniej cieszmy się lasem

07.02.2012

Apel o nieużywanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 m od lasu, nierozpalania ognisk, grilla itp. poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, niewyrzucanie niedopałków podczas przejazdu drogami publicznymi przecinającymi tereny leśne, niebiwakowanie poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, przestrzeganie przepisów dotyczących udostępniania lasów. Film zrealizowany w ramach kampanii "Świadomi zagrożenia" (http://www.swiadomizagrozenia.pl)