Aukcja drewna specjalnego przeznaczenia

22.10.2017

III Submisja drewna specjalnego przeznaczenia z terenu RDLP we Wrocławiu została rozstrzygnięta 5 lutego. Najwyższą cenę uzyskano za metr sześcienny jaworu i dębu.