85 lat RDLP w Toruniu

22.10.2017

Przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe zostało powołane do życia przez prezydenta II Rzeczypospolitej w 1924 r. Wkrótce po tym, Rada Ministrów wydała rozporządzenie o utworzeniu na terenie kraju, z dniem 1 lutego 1925 r., dziesięciu dyrekcji Lasów Państwowych. Jedną z nich była Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, która przechodząc różnorodne dzieje funkcjonuje do chwili obecnej, wpisując się na trwałe w historię miasta, regionu i kraju.