21 marca - Międzynarodowy Dzień Lasów

21.03.2022

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL). Każdego roku organizatorzy zachęcają kraje do podejmowania działań takich jak: sadzenie drzew, organizowanie konkursów, wystaw oraz innych inicjatyw z tym związanych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Celem tych działań jest uświadamianie roli i znaczenia lasów a także samych drzew. Temat tegorocznych obchodów brzmi „Lasy a zrównoważona produkcja i konsumpcja”.

Więcej informacji na stronie https://www.fao.org/international-day-of-forests/en/