Żółw błotny. Osobliwy relikt polskiej przyrody [FILM PRZYRODNICZY]

24.05.2022

Co roku w maju swój wyjątkowy dzień obchodzi jedno z najbardziej tajemniczych zwierząt w Polsce – żółw 🐢🎉 W naszym kraju naturalnie występuje jedynie żółw błotny.

🐢 W Polsce żółwie błotne objęto ścisłą ochroną gatunkową od roku 1935. Wymienione są również w dyrektywie siedliskowej Unii Europejskiej oraz chronione w ramach sieci Natura 2000.

🐢 Położenie znacznej liczby stanowisk żółwia błotnego na terenach Lasów Państwowych sprawia, że poszczególne nadleśnictwa podejmują działania aktywnej ochrony tego gatunku na swoim terenie np. Nadleśnictwo Międzychód.

🐢W wielu miejscach Polski od wielu lat realizowane są projekty czynnej ochrony żółwia błotnego i jego siedlisk, w które zaangażowani się także leśnicy. Wykonywane są m.in. działania związane z małą retencją, budowa i odtwarzanie różnej wielkości zbiorników wodnych, budowa zastawek na istniejących rowach, usuwanie samosiewów drzew z lęgowisk w celu utrzymania właściwej termiki, zwiększając sukces rozrodczy.

Dzięki takim działaniom w miejscach, które są chronione, funkcjonują dziś stabilne populacje żółwia błotnego.

🐢 Poważnym zagrożeniem dla populacji żółwia błotnego w Polsce są od kilku dziesięcioleci żółwie pochodzące z Ameryki Północnej. Żółw czerwonolicy, który został zaliczony do najbardziej inwazyjnych gatunków obcych w skali całego świata, konkuruje z błotnym o pokarm, miejsca składania jaj i wygrzewania się. Żółwie czerwonolice są również wektorami wielu niebezpiecznych patogenów.

🐢 Środowiskiem, w którym najczęściej naturalnie występuje żółw błotny są bagna, zalane olsy, tereny podmokłe. Żółw błotny jest drapieżnikiem polującym w wodzie. Żywi się m.in. mięczakami, owadami i drobnymi rybami.

🐢 W Polsce pora godowa żółwi rozpoczyna się w kwietniu i trwa około dwóch tygodni. Zalotów możecie spodziewać się tylko w wodzie, ale jest możliwość ich zaobserwowania, ponieważ złączone w ampleksusie pary często pływają tuż pod powierzchnią wody.
Żółwie błotne zimują przeważnie na dnie zbiorników wodnych, zagrzebane w grubej warstwie osadów organicznych.

Czy wiecie, że:

😮 Samica ma zdolność widzenia w podczerwieni, co jest niezwykle ważne podczas znalezienia właściwego miejsca lęgowego ☝️
A teraz pytanie do tych, którzy wytrwali do końca 😁 ⬇

Czy udało się Wam kiedyś zaobserwować żółwia błotnego w naturze? Może nawet coś pstryknąć? 🐢

Produkcja: ORWLP w Bedoniu na zlecenie Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych