Rybołowy pod skrzydłami leśników

14.04.2020

Leśnicy oraz ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów od lat mają pod swoją opieką rybołowy. W Polsce jest znanych ok. 30 stanowisk lęgowych rybołowów, u naszych sąsiadów za Odrą występuje około 650 par. Po drugiej stronie Bałtyku jest ponad 4000 par.
W 2017 r. ruszył czteroletni projekt ochrony tego gatunku. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” prowadzona jest w nadleśnictwach położonych na północy Polski. W ramach tych działań przeprowadzono szczegółową inwentaryzację populacji rybołowa. Prowadzono także kompleksowe działania, polegające na analizie wszystkich zagadnień dotyczących życia tego gatunku. Zapewniono bezpieczeństwo stanowiskom lęgowym, poprawiono bazę żerową, ograniczono zagrożenia oraz prowadzono działania edukacyjne.
Finansowanie projektu zapewnił program LIFE, NFOŚiGW oraz Lasy Państwowe. Całość prac kosztowała ponad 5 mln zł. Obecnie trwa podsumowanie projektu.

Subskrybuj Echa Leśne: http://www.youtube.com/channel/UCJ64kgsc0thZq_6GFUnC5Pg?sub_confirmation=1