Lasy bagienne

27.12.2019

 

Subskrybuj Echa Leśne! 

Obszary leśne klimatu umiarkowanego uzależnione od silnego uwilgotnienia gleb i okresowego zalewania wodą są wyjątkowo bogate przyrodniczo. Ludzie rzadko docierają w głąb takich bagiennych lasów i mają okazję zobaczyć z bliska choćby zamieszkujące je zwierzęta. Filmowe zdjęcia ukazują to, co niedostępne i wyjątkowe w tych siedliskach.


Ols potocznie nazywany jest „lasem na kępach” lub „lasem na wodzie”. Tworzą go drzewostany zdominowane przez olszę czarną, której czasem towarzyszą brzoza omszona, jesion wyniosły czy sosna zwyczajna. Ten niedostępny, stary ols jest miejscem gniazdowania żurawi. Kamera pokazuje młode żurawie, którymi czule opiekują się rodzice, przeganiając drapieżniki, czyhające na młode.


Obszary podmokłe to także takie rzadkie siedliska, jak borealna świerczyna bagienna, ograniczona do wąskiego pasa na północnym wschodzie kraju, czy bory bagienne, które zajmują w Polsce jedynie 1 proc. obszarów leśnych.
Na północy i wschodzie Polski, w zagłębieniach terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, rośnie brzezina bagienna. Taki las - niemal czysto brzozowy - tworzy niezwykły pejzaż.
Z obszarami podmokłymi związanych jest wiele gatunków zwierząt. W filmie pojawiają się ptaki wodno-błotne, łosie na Bagnach Biebrzańskich, puszczyki mszarne, żółwie błotne, bobry, wilki.
Piękne, niedostępne krajobrazy leśnych moczarów wraz z ich skrytymi mieszkańcami tworzą wyjątkowy klimat. Warto go poczuć, choćby tylko filmowo.

Zdjęcia: Michał i Tomasz Ogrodowczykowie, Sławomir Skupiński, Rafał Siek, Bartosz Klamra.