Cietrzew - ptak na granicy przetrwania

21.01.2020

Subskrybuj Echa Leśne: http://www.youtube.com/channel/UCJ64kgsc0thZq_6GFUnC5Pg?sub_confirmation=1

Z uwagi na znaczny spadek liczebności cietrzewia na przełomie lat 70. w Polsce, kurak ten został objęty ścisłą ochroną gatunkową a tokowiska ochroną strefową. Obecnie cietrzew jest wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” jako gatunek zagrożony. Konieczne jest również zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony cietrzewia.

Głównym celem projektu jest zachowanie krajowej populacji cietrzewia, poprzez stworzenie nowych stanowisk lęgowych oraz utrzymanie istniejących.

Środki finansowe na realizację zadań w projekcie będą pochodziły z funduszu leśnego i środków własnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.