Stan ochrony i monitoring leśnego siedliska przyrodniczego

Celem realizowanego projektu było opracowanie metod i wskaźników oceny właściwego stanu ochrony leśnego siedliska przyrodniczego oraz określenie zasad jego monitorowania.