Stan ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej

Monografia pokonferencyjna, dotycząca problematyki Puszczy Białowieskiej i jej walorów przyrodniczych.

application/pdf Stan ekosystemów leśnych PB.pdf — 1796 KB