Firmy leśne w Polsce

Publikacja prezentuje różnorodne zagadnienia związane z przedsiębiorczością leśną. Jej celem jest wypełnienie publicystycznej luki dokumentującej powstawanie i rozwój sektora usług leśnych w okresie od czasu przemian ekonomiczno-organizacyjnych w Polsce do chwili obecnej.