Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce

Wyniki za okres 2010-2014