Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2008 r.
Powierzchniowo-miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących dla całej RDLP łącznie.