Zwalczanie przestępstw i wykroczeń leśnych. Wybrane procedury

Ochrona lasu przed szkodnictwem leśnym polega na organizowaniu działań określonymi procedurami. Do takich czynności należą edukacja, profilaktyka, prewencja i zwalczanie szkodnictwa, a także postępowanie w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Opracowanie, przeznaczone dla pracowników Straży Leśnej, ma na celu przybliżenie lub utrwalenie wiedzy z tego zakresu.