Zastosowanie analiz DNA drewna w postępowaniu karnym

W profilaktyce oraz walce z nielegalnym obrotem drewnem wykorzystuje się wyniki badań naukowych i nowoczesne zdobycze techniki. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prawnych aspektów kradzieży drewna oraz prezentacje wyników kilkuletniej pracy nad określeniem markerów DNA najbardziej użytecznych do identyfikacji drewna na potrzeby procesowe Straży Leśnej w Polsce.