Publikacja dotyczy założeń i realizacji celów strategicznych dotyczących ochrony i wzbogacania istniejącej w lasach różnorodności genetycznej, hodowli selekcyjnej drzew leśnych, tworzenia i utrzymania leśnego materiału podstawowego na właściwym poziomie ilościowym i jakościowym na potrzeby odnowienia i zalesienia. Publikacja dostępna również w wersji angielskiej.