Metody ochrony leśnych zasobów genowych

W ciągu ostatnich 50 lat lasy w Europie powiększały zarówno swoją powierzchnię, jak i zasobność, pełniąc jednocześnie rolę pochłaniacza węgla i odzyskując dobrą kondycję po minionej epoce wylesiania. W wielu państwach Europy wdrożono krajowe strategie adaptacji do zmian klimatu oraz inne działania ukierunkowane na wykorzystanie potencjału lasów do złagodzenia zmian klimatycznych. Wpływ tych zmian na lasy, a szczególnie na ich różnorodność genetyczną, nie został jednak dostatecznie uwzględniony w powyższych działaniach. Z tych powodów grupa robocza EUFORGEN ds. zmian klimatu i ochrony leśnych zasobów genetycznych przedstawiła w niniejszej publikacji wytyczne dotyczące dalszych działań.