Leśna baza nasienna w Polsce

W opracowaniu omówiono nowe, szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania leśnej bazy nasiennej, dostosowane do uwarunkowań i uregulowań prawnych krajowych oraz zagranicznych.