Atlas gleb leśnych Polski

Atlas przedstawia wybrane gleby różnych kompleksów leśnych gór, wyżyn i nizin, uwzględniając podstawową zmienność gleb leśnych w Polsce.