Prosto z lasu, odcinek 9/16

03.11.2016

Żaby to najliczniej występujące płazy w Polsce. Stanowią ważny element w łańcuchu troficznym. Odżywiają się głównie bezkręgowcami: owadami, ślimakami i pająkami. Same też padają ofiarą ptaków i ssaków. W lesie są na tyle ważne, że naukowcy i leśnicy rozpoczęli czynną ochronę wszystkich gatunków żab.