Prosto z lasu, odcinek 7/19

06.06.2019

Program małej retencji od lat realizowany jest przez Lasy Państwowe spowodował, że śród leśne zbiorniki wodne stały się matecznikiem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Od bobrów po traszki wszyscy korzystają z dobrodziejstw rozlewiska. Płytkie i ciepłe wody sprzyjają szczególnie płazom.