Prosto z lasu, odcinek 7/18

16.05.2018

W Polsce istnieje 11 szkół średnich kształcących przyszłych leśników. Taka ilość adeptów wymaga ciągłych praktyk w terenie. To zadanie spoczywa na lokalnych nadleśnictwach, które oprócz zadań gospodarczych pełnią funkcje dydaktyczne.