Prosto z lasu, odcinek 25/17

31.01.2018

Na powierzchniach pozrębowych, przygotowywanych do odnowień zawsze największy problem stwarzało zagospodarowanie gałęzi, wierzchołków i nie wymiarowych resztek. Dawniej ludność wykorzystywała te elementy na opał. Obecnie tego rodzaju zapotrzebowanie bardzo zmalało i nadleśnictwa musiały wymyślić sposób na zagospodarowanie resztek aby nie przeszkadzały w przygotowaniu gleby do nasadzeń.