Prosto z lasu, odcinek 22/16

24.02.2017

Ile drzew rośnie w lesie wie każdy leśniczy. Ale ile zwierząt biega po jego terenie, może tylko przypuszczać. W miarę pełne informacje o ilości zwierzyny i jej składzie gatunkowym to nie tylko czysta statystyka. To także możliwość zapobiegania strat w hodowli lasu. Zwierzęta liczona są metodą pędzeń, która daje najpełniejszy obraz zasiedlenia lasu.