Prosto z lasu, odcinek 21/18

08.11.2018

Na pięknych wzgórzach morenowych, sięgając przedmieść Szczecina, rośnie Puszcza Bukowa. To najdalej na północ wysunięte stanowisko buka w Polsce. Co sprzyja występowaniu buka na tej szerokości geograficznej?
Na 9 tys. ha udało się osiągnąć równowagę pomiędzy gospodarczym wykorzystaniem lasu a ekologia i turystyką.