Prosto z lasu, odcinek 20/18

26.10.2018

Puszcza Augustowska to pozostałość po czasach gdy północno-wschodnie tereny Polski pokrywały ogromne obszary lasów. Do dzisiaj dzikie ostępy kryją wiele tajemnic przyrodniczych i historycznych.