Prosto z lasu, odcinek 19/16

03.11.2016

Ostatnie cztery lata to znaczący wzrost ilości i jakości wykonywanych w Instytucie Dendrologii PAN w Kurniku badań. Szczególnie ważne jest wdrażanie wyników tych doświadczeń w praktyce Lasów Państwowych oraz innych instytucji zajmujących się ochroną środowiska.